Laat je verwonderen, zie in het dagelijkse het bijzondere
 

Mediumschap 

 

Als kind zag ik op een logeerpartij bij mijn vriendin voor het eerst een overleden persoon. Haar opa dekte mijn vriendin toe en zat op haar bed haar haar te strijken. Dit heeft heel veel teweeg gebracht als klein meisje.
Maar door nieuwsgierigheid en spanning gingen wij informatie inwinnen en vooral op zoektocht. Mijn vriendin en ik gingen wij steeds meer de paranormale kant op.

Helaas verloor ik mijn neef die ik, als mijn grote broer zag en dat zorgde voor een enorme ontwikkeling in mijn helderziendheid. Door het intense gemis heb ik zoveel uur op zijn graf gezeten, samen met hem uren aan uren gedeeld.
Hij was er zo vaak en de gesprekken waren bijna levensecht ik zag hem ik hoor hem, op de begraafplaats maar ook in mijn eigen kamer. En zelfs gebeurde het weleens dat er meer overleden mensen waren en ook daar kon ik mee praten.
Maar ja je bent een tiener en ik was al een buitenbeentje in de familie dus dit was mijn geheim. En die van mijn vriendin want haar huis zat bomvol dat deelde ik sowieso met haar en zij vroeg de bevestiging dan weer aan de volwassenen.

Er gebeurde veel in mijn jeugd en die waren niet allemaal even aangenaam waardoor de luiken letterlijk dicht gingen en het hele stuk ging naar de achtergrond. De aantrekkingskracht bleef maar de pijn van het leven was te overheersend en daar ging het "para" normale
32 jaar compleet onverwachts was ik opeens geen kind meer. Mijn moeder (in stilte enorm begaafd) verliet ons om te gaan hemelen. En dit zorgde voor een donderslag bij heldere hemel wat de informatie zoeken via mediums weer op de voorgrond bracht.
Van het een kwam het ander en daar kwam een cursus mediumschap bij 2 voor mij enorm dierbare dames.
Ik mocht daar voor het eerst weer echt Marina zijn en shit ik zag ook de eerste avond meteen weer helder.

Na 3, 4 jaar besloot ik met Bliss te beginnen als een verbinding groep met stukjes intuïtieve ontwikkeling. Mediumschap bleef trekken maar was niet van mij maar van deze 2 dames mijn "juffen". En ik wilde niet het idee geven dat ik het geleerde direct door zou "verkopen" dat voelde fout.

Dus Bliss groeide en 1a2 keer per jaar deed ik weleens een avondje mediumschap en dat was fijn en bijzonder.
Maar afgelopen tijd leek het of dat er blik open ging, mijn hart slaat als een bezetene, ik benoem de meest bizarre dingen en zie opeens weer meer.......
Ik heb er lang op gemediteerd, met als vraag klopt dit? Ga ik de goede kant op? Is dat wat er wordt gevraagd om serieuzer te gaan doen? En zo kwam het ontstaat van dit onderdeel bij Bliss

 

Er zijn speciale evenementen zie agenda


💋💞💋❤️💋